Nyheder

Gravearbejdet i Norring og Korsholm er nået enden

Arbejdet i Norring og Korsholm er nået enden For godt et år siden startede vi med at udlægge fjernvarme i området omkring Norring og Korsholm. Vi kan…

Hinnerup Fjernvarme udsætter den årlige generalforsamling

Som følge af Corona krisen udsætter Hinnerup Fjernvarme den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen skulle ifølge vedtægterne afholdes inden udg…

COVID19

COVID19   Hinnerup Fjernvarme er af sundhedsmyndighederne udpeget som en virksomhed, der arbejder med kritisk infrastruktur.   På den baggrund er kont…

Samme varmepriser som 2019

Du skal give samme pris for din varme som sidste år Der sker ingen ændringer i priserne for din varme hos Hinnerup Fjernvarme, det hele forbliver, som…

Skal du i gang med at grave i Hinnerup og omegn?

Læs med her for at undgå ekstraudgifter til skader på fjernvarmerørene Skal der sættes et hegn op, bankes spyd i jorden eller graves til børnenes have…

Fjernvarme i Norring Korsholm

Klar til udlægning af fjernvarme i Norring Korsholm De seneste måneder har vi brugt på at forhandle kontrakter med entreprenør, svejsere og rørleveran…

Valgdebat den 4. juni hos Hammel Fjernvarme

Hinnerup Fjernvarme støtter op omkring en valgdebat som afholdes hos Hammel Fjernvarme. Debatten afholdes dagen inden folketingsvalget, med 8 folketin…

Vi inviterer til generalforsamling

Kom med og få indflydelse på det kommende år i dit fjernvarmeværk Vi afholder ordinær generalforsamling i Søften Kultur- og Idrætscenter, Kvottrupvej…

Norring og Korsholm

Fjernvarme på vej til Korsholm og Norring Borgerne i Korsholm og Norring kan nu se frem til at lukke op for fjernvarmen i efteråret 2019, for Favrskov…

Erfaren økonomimedarbejder til bogføring og økonomiopfølgning

Erfaren økonomimedarbejder til bogføring og økonomiopfølgning Hinnerup Fjernvarme søger en engageret og fagligt stærk økonomimedarbejder, der har…

Vi er ikke berørt af prisstigninger

Måske har du hørt i pressen de seneste uger om, at der er store prisstigninger i vente for fjernvarmebrugerne. Men ikke hos os. Grundbeløbet bortfalde…

Nyt år – nye tilslutninger

Hinnerup Fjernvarmes forsyningsområde må siges at være i stor udvikling i disse år. Der er rift om de eksisterende huse og om de nye byggegrunde. I 20…

Fokus på formidling

Vi vil skabe større interesse for vores varmeværk med nyt tiltag. "Varme er som regel kun noget, vi tænker over, når det ikke er der. Og et fjernvarme…

Følg dit varmeforbrug online | Hinnerup Fjernvarme

På den online selvbetjeningsservice E|Forsyning, kan du løbende følge dit årlige forbrug af varme. "E|Forsyning giver dig indblik i dit forbrug, samti…