08. okt 2020

Nye afgifter rammer ikke Hinnerup Fjernvarmes kunder

Skatteminister Morten Bødskovs (S) nye lovforslag om stigninger på rumvarmeafgiften for at få forbrugere og varmeværker til at skifte til grønne brændsler, kommer ikke til at påvirke varmeprisen hos Hinnerup Fjernvarme. Vi har i mange år kun har brugt grønne brændsler til at producere fjernvarme.

Regeringen vil hæve en særlig varmeafgift, for at få 460.000 husstande med olie- og naturgasfyr til at skifte til grønne brændsler. I 2021 betyder det en ekstraregning på 2,3 mia. kr. til de husstande, men også til fjernvarmekunder, hvor deres lokale fjernvarmeværk stadig anvender fossile brændsler som kul, olie og gas.

Skift væk fra kul, olie og gas

- Det her handler især om at få folk med olie- og naturgasfyr over på grønne brændsler, siger John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme. Han forklarer, at den store del af fjernvarmen for længst er skiftet til grønne brændsler, men det er ikke alle kunder der går fri.

Afgiftsforhøjelsen vil ramme centrale værker som Odense, Esbjerg og Aalborg, der stadig fyrer med kul, ligesom lokale fjernvarmeværker, der stadig bruger gasfyret fjernvarme, også vil blive påvirket. Vi hos Hinnerup Fjernvarme har i mange år brugt grønne brændsler til at producere jeres fjernvarme. Så denne afgiftsstigning vil ikke ramme Hinnerup Fjernvarmes forbrugere.