09. jun 2020

Arbejdet i Norring og Korsholm er nået enden

For godt et år siden startede vi med at udlægge fjernvarme i området omkring Norring og Korsholm. Vi kan nu melde ud, at arbejdet er færdigt og projektet har nået sin ende. Vi er gået i gang med det sidste oprydning og reetablering af nogle haver, men der bliver ikke flere vejspærringer til gene for trafikken.

79 tilslutninger

Vi har lavet 79 tilslutninger til fjernvarme i de områder, der er godkendt til fjernvarmeforsyning. De huse, der ikke har ønsket fjernvarme, har stadig mulighed for at få fjernvarme på et senere tidspunkt, da vi har gjort klar, så vejbanen ikke skal graves op igen.

Vi har været forbi Damsbrovej, Anneksvej, Nørrerisvej, Riisbakken, Skanderborgvej, Bakkefaldet og ikke mindst Korsholm Skole og børnehaven, hvor vi arbejdede i vinterferien. Vi har løbende lavet vejspærringer, som har gjort det lidt mere besværligt for bilister, cyklister og fodgængere at passere.

Vi vil gerne takke alle trafikanter, fordi I har være hensynsfulde i trafikken.

Med venlig hilsen Hinnerup Fjernvarme

Anneksvej I Januar
Korsvangen I December
Korsholm Skole Februar 2020