10. sep 2021

Generalforsamling 2021 er veloverstået

Her har vi samlet de vigtigste punkter til dig.

Vi afholdt den 2. september 2021 generalforsamling for vores andelshavere, som mødte frem i Søften til en interessant aften.

Vores bestyrelsesformand Leif Sørensen bød velkommen. Han gav bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Bæredygtige og CO2-neutrale opvarmningsformer

På sommerens mest solrige dage producerede vores solcelleanlæg 80% af strømmen til pumperne på Fanøvej. I alt producerede vi 21.570 MWh på vores solcelleanlæg i 2020.

Herunder kan du se produktionsfordelingen for 2020:

  • Halm: 66,5%
  • Flis: 18,3% flis
  • Køb af overskudsvarme: 15,2%
  • Naturgas: 0%

Et standardhus i Danmark på 130 m2 og med et forbrug på ca. 18,1 MWh kostede i gennemsnit 13.145 kr. at varme op i 2020. Vores gennemsnitspris i Hinnerup på 10.532 kr. er 2.613 kr. billigere. På trods af at vi har fået flere tilslutninger og forbrugere, ligger varmesalget stabilt på 69.195 MWh.

Vores aktiviteter

I 2020 og første halvår af 2021 har Hinnerup Fjernvarme haft travlt. Vi har bl.a. haft fokus på følgende aktiviteter:

  • Indførelse af en motivationstarif for at sænke returtemperaturen.
  • Godkendelse af konverteringsprojektet i Foldby.
  • Udskiftning af ledningsnettet på Fasanvej og Ringshøj.
  • Prioritering af bæredygtighed for vores brændsel.

Læs meget mere om de konkrete aktiviteter i beretningen her.

Velkommen til 204 nye forbrugere

Pr. 31. december 2020 er vi nu oppe på 4.536 fjernvarmeforbrugere. I det forgangne regnskabsår har vi budt 204 nye forbrugere velkomne. Vi forventer, at den store tilgang af nye forbrugere fortsætter i 2021.

Vi ligger i et forsyningsområde, hvor udbygningen af nye huse og lejligheder er stor. Bl.a. er der ca. 350 potentielle forbrugere på konverteringen af Foldby samt nye lokalplaner på vej i Søften, Norring og Hinnerup.

Bestyrelsen bliver genvalgt

I år blev Leif Sørensen, Kim Beyer og Hans Peter Krupsdahl genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerede sig som før forsamlingen med Leif Sørensen som formand og Kim Beyer som næstformand.
Suppleanterne Bo Vahl og Søren Sti Andersen blev også genvalgt.

Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet og takker for en god generalforsamling.

Læs hele bestyrelsens beretning for generalforsamlingen her.