24. apr 2020

Hinnerup Fjernvarme udsætter den årlige generalforsamling

Som følge af Corona krisen udsætter Hinnerup Fjernvarme den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen skulle ifølge vedtægterne afholdes inden udgangen af maj, hvilket ikke er muligt så længe der er forsamlingsforbud.

Det betyder, at den nuværende bestyrelse bliver siddende til der kan afholdes en ny ordinær generalforsamling. Vi håber, at der fra regeringens side lukkes op for at der kan afholdes generalforsamlinger efter sommerferien igen.

Når der åbnes for muligheden, vil generalforsamlingen blive varslet som beskrevet i vedtægterne.

På årets generalforsamling skal der vælges tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Ét af bestyrelsesmedlemmerne, Henning Mørch, har valgt ikke at stille op til bestyrelsen igen. Han har været medlem af bestyrelsen i 30 år. Så han har været med i en stor del af Hinnerup Fjernvarmes udvikling.

Bestyrelsen har gennem mange år lagt et stort arbejde i at finde og udpege de rigtige kompetencer, når der er stillet forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Så det er en velfungerende bestyrelse, som på de 8 årlige bestyrelsesmøder udpeger retningen for Hinnerup Fjernvarme. De tager beslutning om, hvilke investeringer der skal laves for at sikre at fjernvarmen producerer CO2-neutralt, samt fastholder en position, som et af Danmarks billige forbrugerejede fjernvarmeselskaber.

Så er du fjernvarme forbruger fra Hinnerup Fjernvarme og sidder du med tanker om at være med til at tage beslutninger i en velfungerende bestyrelse? Så er muligheden her efter sommerferien. Du er velkommen til at kontakte bestyrelsens formand Leif Sørensen mobil: 30549890, hvis du vil høre mere.

Bestyrelsen opfordrer også til at man kommer til generalforsamlingen hvis man gerne vil være med til at vælge bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Eller gerne vil høre, hvilke planer der er udstukket for fjernvarmen fremadrettet, samt være med til at godkende beretning og regnskab.

 

Med venlig Hilsen
Bestyrelsen Hinnerup Fjernvarme.