17. aug 2021

Vi inviterer til generalforsamling

Kom med og få indflydelse på det kommende år i dit fjernvarmeværk

Vi afholder ordinær generalforsamling i Søften Kultur- og Idrætscenter, Kvottrupvej 9, Søften

 

Torsdag d. 2. september 2021 kl. 19.30

 

Vores bestyrelse og revisor vil berette om det seneste og det kommende års aktiviteter, regnskaber og budgetter. Det har været et spændende år, hvor vi har tilsluttet mange nye forbrugere.

Det kommende år bliver mindst lige så interessant med fjernvarmeprojekt i Foldby. Læs mere om det projekt her.

På årets generalforsamling skal vi desuden vælge tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Du kan læse årsrapporten, som skal til godkendelse på generelforsamlingen, her.

 

Efter generalforsamlingen serverer vi et par stykker smørrebrød og en øl/vand.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Se den fulde dagsorden her: