10. apr 2019

Fjernvarme på vej til Korsholm og Norring

Borgerne i Korsholm og Norring kan nu se frem til at lukke op for fjernvarmen i efteråret 2019, for Favrskov Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har netop godkendt Hinnerup Fjernvarmes projektforslag om fjernvarmeforsyning af Korsholm og Norring.

Fjernvarmeprojektet omfatter både de 133 eksisterende boliger i området og de kommende boligområder i Korsholm og Norring.

Flere positive effekter

Når projektet er gennemført, er der gevinster for både samfundsøkonomien og miljøet. Energi- og miljømæssige beregninger viser nemlig, at CO2-udledningen i området reduceres med cirka 94 procent, og samfundsøkonomisk er der en positiv gevinst på op til 3,5 millioner kroner, set over 20 år. Derudover forventes hver enkelt boligejer også at kunne spare på varmeregningen i forhold til varme fra naturgas og varmepumper.

Fakta om fjernvarmeprojektet i Korsholm og Norring

  • Projektet omfatter de eksisterende 133 boliger i området og de kommende boligområder i Korsholm og Norring.
  • Tilslutning til fjernvarme vil være frivillig for de eksisterende boliger.
  • En del af projektområdet er omfattet af seks eksisterende lokalplaner, der alle indeholder bestemmelser om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning for al ny bebyggelse. Her vil tilslutningspligten fortsat være gældende på trods af ændringerne i varmeforsyningsloven pr. 1. januar 2019.
  • Ved etablering af ledningsnet i Korsholm og Norring, lægges også en ledning til Hinnerup Fjernvarmes eksisterende blokvarmecentral i Foldby. Blokvarmecentralen vil herefter blive nedlagt og forbrugerne, der i dag er tilsluttet denne, vil i stedet modtage varme fra værket i Hinnerup.
  • Det igangværende cykelstiprojekt vil i videst muligt omfang blive koordineret med fjernvarmeprojektet, sådan at placeringen af fjernvarmeledningerne og færdiggørelsen af cykelstien koordineres til fordel for begge projekter.
  • Nedgravning af fjernvarmeledningerne forventes igangsat i slutningen af maj, når hørringsperioden for projektet er afsluttet endeligt.
  • Hinnerup Fjernvarme vil i løbet af maj begynde at kontakte boligejerne om mulighederne for fjernvarme, samtidigt udfærdiges aftaler med de boligejere som ønsker fjernvarme med det samme.

Med venlig hilsen

Hinnerup Fjernvarme.