03. nov 2020

Overskudsvarme fra Hammel til Hinnerup

I 2017 startede vi et samarbejde med Hammel Fjernvarme, hvor vi køber overskudsvarme i sommermånederne fra deres affaldsforbrænding. Varme, som tidligere fløj ud til fuglene.

Vidste du, at en del af den varme, vi leverer i Hinnerup, den kommer fra Hammel?

Vi køber godt 15% af vores årlige varme fra Hammel Fjernvarme, som de alligevel ikke bruger. Overskudvarme, der ellers ville være endt ud i luften, men som nu betyder endnu mere for os, end den gode historie om samarbejdet.

Vi har opsummeret tre af de mange fordele, vi har ved at overtage overskudsvarme fra vores naboværk.

Vi sparer halm og flis

Da vi ikke selv skal producere så meget varme, sparer vi noget halm og flis. Hammel Fjernvarme brænder affald året rundt, men i sommerperioden har fjernvarmebrugerne i Hammel ikke brug for så meget varme, som værket laver. Derudover er det lidt billigere, end den varme, vi selv producerer.

Vi får bedre tid til service

Samarbejdet betyder også, at Hinnerup Fjernvarmes medarbejdere har bedre tid til at servicere egne kedelanlæg i sommerperioden. I perioden fra maj til september skal vi ikke producere så meget varme, så der kan de lave service på vores anlæg, hvor vi tidligere brugte en del eksterne folk.

Vi giver medarbejderne luft til ferie

Sidst men ikke mindst så er det også en fordel for Hinnerup Fjernvarme, at vores medarbejdere kan få afholdt deres sommerferie og noget afspadsering i sommerperioden, hvor vi ikke har så travlt med at få produceret varme, da vi modtager varme fra Hammel.

Det er et lokalt samarbejde med mening, synes vi selv.