02. maj 2019

Vi inviterer til generalforsamling

Kom med og få indflydelse på det kommende år i dit fjernvarmeværk

Vi afholder ordinær generalforsamling i Søften Kultur- og Idrætscenter, Kvottrupvej 9, Søften

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 19.30

Vores bestyrelse og revisor vil berette om det seneste og det kommende års aktiviteter, regnskaber og budgetter. Det har været et spændende år, hvor vi har tilsluttet mange nye forbrugere.

Det kommende år bliver mindst lige så interessant med et fjernvarmeprojekt, der omfatter de eksisterende 133 boliger og en række kommende boligområder i Korsholm og Norring. Læs mere om det projekt her.

På årets generalforsamling skal vi desuden vælge tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Du kan læse årsrapporten, som skal til godkendelse på generelforsamlingen, her.

 

Tilmelding er ikke nødvendig, men du er velkommen til at melde dig til på Facebook-begivenheden her.

Se den fulde dagsorden her: