Motivationstarif – derfor!

I 2021 fokuserer vi på noget, som vi kalder "motivationstarif." Den indgår i vores beregning af din samlede udgift til varme. Tariffen skal være med til at motivere jer til at udnytte jeres varme, så I kan få en reduktion på den årlige varmepris, og dermed ikke får en udgift, fordi I ikke har fået indreguleret jeres installation.

Vil du have mere information? Så læs mere i denne folder, se disse videoer eller få gode råd til at spare penge herunder.

Hinnerup Fjernvarme

Optimér fjernvarmeanlægget

Fjernvarme er en effektiv, økonomisk og miljøskånsom varmedistribution – din garanti for, at Danmark ikke fråser med energien. På varmeværket har vi optimeret drift og levering til det højest mulige niveau.

Én ting, vi stadig har mulighed for at regulere på, er din returtemperatur i hjemmet. Derfor vil vi i 2021 kontakte forbrugere med høj returtemperatur og vejlede dem i at optimere deres fjernvarmeanlæg. Ellers risikerer de at få en højere varmeregning i 2022, og det er ingen af os interesseret i.

Du er som forbruger også velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil have et besøg af en fjernvarmetekniker, som kan hjælpe dig med at gennemgå og rådgive om indstillingen af husets fjernvarmeanlæg.

Skal du have udskiftet defekte dele eller ombygget dit forbrugeranlæg? Så skal du kontakte din VVS-installatør.

Hinnerup Fjernvarme

Hvordan returtemperaturen virker

Nøglen til yderligere effektivitet ligger ude hos jer forbrugere i jeres private hjem.

For når fjernvarmeværket pumper varmt vand ud til Hinnerups husstande, bliver vandet afkølet på sin vej gennem hjemmets radiatorer, gulvvarmesystemer eller brugsvandssystemer, som varmevekslere eller varmtvandsbeholdere. Derefter ledes det tilbage til genopvarmning på værket.

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det forlader huset, jo bedre er effektiviteten på værket – og dermed også økonomien for både dig og de øvrige brugere.

Hvis vandet fortsat har meget varme, når det forlader dine installationer, øger det udgiften for både dig og de øvrige andelshavere. Returvandet har varmetab uden udbytte på vej tilbage til værket, og samtidig kræver det ekstra pumpeaktivitet at sende nyt varmt vand ud til husstanden.

Ny motivationstarif

Fælles om en grøn, effektiv og billig energi

Se videoer om

Motivationstarif samt tips og tricks

Hinnerup Fjernvarme - Motivationstarif

Hinnerup Fjernvarme - Tips og Trick

Se links og få

Gode råd om din fjernvarme

Her kan du læse forskellige gode råd til dig, som har fjernvarme, og som vil tjekke dine radiatorer, gulvvarmesystem, varmtvandsbeholder og lignende.

Fjernvarmetekniker Morten Skeldrup Andersen

Bliv kontaktet af Morten

Har du spørgsmål til indstillingen af dit fjernvarmeanlæg, er du velkommen til at kontakte vores fjernvarmetekniker Morten.

Udfyld formularen, så vender Morten tilbage på dine spørgsmål.