Motivationstarif – derfor!

Vi har stadig stort fokus på motivationstarif, da den indgår i vores beregning af din samlede udgift til varme. Tariffen skal være med til at motivere ejer til at udnytte jeres varme, så I kan få en reduktion på den årlige varmepris, og dermed ikke får en udgift, fordi I ikke har fået indreguleret jeres installation. I starten af 2024 har vi indgået en aftale med Kamstrups Energirådgivningscenter om at gennemgå og kontakte forbrugere med høj returtemperatur. Desuden kan du selv finde mere information i denne folder, se disse videoer eller få gode råd til at spare penge herunder.

Hinnerup Fjernvarme

Ny samarbejdsaftale - Optimér fjernvarmeanlægget

Fjernvarme er en effektiv, økonomisk og miljøskånsom varmedistribution – din garanti for, at Danmark ikke fråser med energien. På varmeværket har vi optimeret drift og levering til det højest mulige niveau.

Én ting, vi stadig har mulighed for at regulere på, er din returtemperatur fra hjemmet. Derfor har vi løbende kontaktet forbrugere med høj returtemperatur og vejledt dem i at optimere deres fjernvarmeanlæg. Ellers risikerer de at få en højere varmeregning, og det er ingen af os interesseret i.

Det nye i 2024 er, at vi har lavet aftale med Kamstrups energirådgivningscenter om at gennemgå og kontakte forbrugere med høj returtemperatur. Kamstrup overvåger forbrugernes forbrug og temperaturer. Dette bruges til løbende af overvåge om anlægget er i orden, eller defekt.

Konstateres det at anlægget ligger til at få et større tillæg for høj returtemperatur, så sendes et brev via E-boks til forbrugeren. Heri anbefales det at få gennemgået fjernvarmeanlægget og finde fejl eller mangler for at kunne nedbringe temperaturen.

Er du modtager af dette brev, vil du samtidigt modtage en vejledning til kunne se på anlægget selv, men du er som forbruger også velkommen til at kontakte Kamstrups energirådgivningscenter, som kan hjælpe dig med at gennemgå og rådgive om indstillingen af husets fjernvarmeanlæg.

Skal du have udskiftet defekte dele eller ombygget dit forbrugeranlæg? Så skal du kontakte din VVS-installatør

Hinnerup Fjernvarme tilbyder ikke længere gennemgang og vejledning af din installation samt returtemperatur. Du skal i stedet kontakte Kamstrup på tlf. 8993 2304.

Hinnerup Fjernvarme

Hvordan returtemperaturen virker

Nøglen til yderligere effektivitet ligger ude hos jer forbrugere i jeres private hjem.

For når fjernvarmeværket pumper varmt vand ud til Hinnerups husstande, bliver vandet afkølet på sin vej gennem hjemmets radiatorer, gulvvarmesystemer eller brugsvandssystemer, som varmevekslere eller varmtvandsbeholdere. Derefter ledes det tilbage til genopvarmning på værket.

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det forlader huset, jo bedre er effektiviteten på værket – og dermed også økonomien for både dig og de øvrige brugere.

Hvis vandet fortsat har meget varme, når det forlader dine installationer, øger det udgiften for både dig og de øvrige andelshavere. Returvandet har varmetab uden udbytte på vej tilbage til værket, og samtidig kræver det ekstra pumpeaktivitet at sende nyt varmt vand ud til husstanden.

Motivationstarif

Fælles om en grøn, effektiv og billig energi

Se videoer om

Motivationstarif samt tips og tricks

Hinnerup Fjernvarme - Motivationstarif

Hinnerup Fjernvarme - Tips og Trick

Se links og få

Gode råd om din fjernvarme

Her kan du læse forskellige gode råd til dig, som har fjernvarme, og som vil tjekke dine radiatorer, gulvvarmesystem, varmtvandsbeholder og lignende.