Nyheder

Afgifter rammer ikke Hinnerup Fjernvarmes kunder

Nye afgifter rammer ikke Hinnerup Fjernvarmes kunder Skatteminister Morten Bødskovs (S) nye lovforslag om stigninger på rumvarmeafgiften for at få for…

Generalforsamling den 27. august

Vi har ventet længe, men nu kan vi endelig invitere til ordinær generalforsamling. Kom og få indflydelse på det kommende år i dit fjernvarmeværk, når…

COVID19

COVID19   Hinnerup Fjernvarme er af sundhedsmyndighederne udpeget som en virksomhed, der arbejder med kritisk infrastruktur.   På den baggrund er kont…

Valgdebat den 4. juni hos Hammel Fjernvarme

Hinnerup Fjernvarme støtter op omkring en valgdebat som afholdes hos Hammel Fjernvarme. Debatten afholdes dagen inden folketingsvalget, med 8 folketin…

Vi inviterer til generalforsamling

Kom med og få indflydelse på det kommende år i dit fjernvarmeværk Vi afholder ordinær generalforsamling i Søften Kultur- og Idrætscenter, Kvottrupvej…

Erfaren økonomimedarbejder til bogføring og økonomiopfølgning

Erfaren økonomimedarbejder til bogføring og økonomiopfølgning Hinnerup Fjernvarme søger en engageret og fagligt stærk økonomimedarbejder, der har…

Vi er ikke berørt af prisstigninger

Måske har du hørt i pressen de seneste uger om, at der er store prisstigninger i vente for fjernvarmebrugerne. Men ikke hos os. Grundbeløbet bortfalde…

Fokus på formidling

Vi vil skabe større interesse for vores varmeværk med nyt tiltag. "Varme er som regel kun noget, vi tænker over, når det ikke er der. Og et fjernvarme…

Følg dit varmeforbrug online | Hinnerup Fjernvarme

På den online selvbetjeningsservice E|Forsyning, kan du løbende følge dit årlige forbrug af varme. "E|Forsyning giver dig indblik i dit forbrug, samti…