Nyheder

Nyt år – nye tilslutninger

Hinnerup Fjernvarmes forsyningsområde må siges at være i stor udvikling i disse år. Der er rift om de eksisterende huse og om de nye byggegrunde. I...

Fokus på formidling

Vi vil skabe større interesse for vores varmeværk med nyt tiltag. "Varme er som regel kun noget, vi tænker over, når det ikke er der. Og et fjernva...

Følg dit varmeforbrug online | Hinnerup Fjernvarme

På den online selvbetjeningsservice E|Forsyning, kan du løbende følge dit årlige forbrug af varme. "E|Forsyning giver dig indblik i dit forbrug, sa...

Produktionsleder søges

Produktionsleder søges Vil du være med til at varetage den daglige drift af varmeproduktion og -forsyning i Hinnerup Fjernvarmes forsyningsområ...

Godt nytår

Godt nytår. Hinnerup Fjernvarme er kommet godt i gang med det nye år 2019. Vi har fuld gang i varmeproduktionen på halm og flis. Brændselskontrakte...