Nyheder

Norring og Korsholm

Fjernvarme på vej til Korsholm og Norring Borgerne i Korsholm og Norring kan nu se frem til at lukke op for fjernvarmen i efteråret 2019, for Favrs...

Erfaren økonomimedarbejder til bogføring og økonomiopfølgning

Erfaren økonomimedarbejder til bogføring og økonomiopfølgning Hinnerup Fjernvarme søger en engageret og fagligt stærk økonomimedarbejder, der h...

Vi er ikke berørt af prisstigninger

Måske har du hørt i pressen de seneste uger om, at der er store prisstigninger i vente for fjernvarmebrugerne. Men ikke hos os. Grundbeløbet bortfa...

Nyt år – nye tilslutninger

Hinnerup Fjernvarmes forsyningsområde må siges at være i stor udvikling i disse år. Der er rift om de eksisterende huse og om de nye byggegrunde. I...

Fokus på formidling

Vi vil skabe større interesse for vores varmeværk med nyt tiltag. "Varme er som regel kun noget, vi tænker over, når det ikke er der. Og et fjernva...

Følg dit varmeforbrug online | Hinnerup Fjernvarme

På den online selvbetjeningsservice E|Forsyning, kan du løbende følge dit årlige forbrug af varme. "E|Forsyning giver dig indblik i dit forbrug, sa...