Varsling af prisforhøjelse

Vi har nu lavet budgetoplæg for varmeåret 2023.

Sammenlignet med øvrige varmeværker i Danmark ligger vi i Hinnerup stadig et godt stykke under gennemsnittet.

Hinnerup Fjernvarme

Økonomi

Priser

Se vores tarifblad, samt prisblade for diverse typer af huse, lejligheder, erhvervsbyggerier m.m.

Hinnerup Fjernvarme

Økonomi

Beregn din pris for at få fjernvarme

Download excel ark til at beregne din pris for at få fjernvarme.

Hinnerup Fjernvarme

Økonomi

Årsregnskaber og budgetter

Se vores årsregnskaber og budgetter her