Leif Sørensen

Formand

Valgt til bestyrelsen 1991. Bor i Søften.
Uddannelse i finansiering og bestyrelsesarbejde.
Arbejdede 42 år i finansieringsinstitut som erhvervsrådgiver.

Kim Beyer

Næstformand

Valgt til bestyrelsen 2005. Bor i Hinnerup.
Uddannelse som elektriker, arbejder hos affald varme Aarhus teknik og miljø. 35 år. med ansættelse i varmetransmission.
Arbejdsområder: drift førelse af pumper, afspærring, kedler og veksleranlæg.
Kravspecifikation af nye anlæg som ovennævnte, med test og indregulering af disse.
Scada design, databaser og plc programmering.

Hans Peter Krupsdahl

Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen 1995. Bor i Hinnerup.
Uddannet registreret revisor.
Arbejdet som sådan i 43 år, heraf 38 år i samme virksomhed.
Har i mange år ydet frivilligt arbejde i sportens verden.
Væsentlige kompetencer er det økonomiske og regnskabsmæssige aspekt af bestyrelsesarbejdet.
Er pensioneret.

Anne Madsen

Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen 2012. Bor i Søften.
Uddannet civilingeniør og har i mere end 20 år arbejdet som rådgivende ingeniør inden for planlægning og implementering af bioenergiprojekter.
Disse erfaringer og kendskab til energi-og fjernvarmebranchen giver mig et godt fundament for at bidrage til at fastholde Hinnerup som et effektivt og konkurrencedygtigt varmeværk.

Poul Erik Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen 2018. Bor i Hinnerup.
Arbejder som erhvervskundechef i pengeinstitut med rådgiveransvar for drift og finansiering af små og mellemstore erhvervsvirksomheder.
Har mangeårig erfaring inden for (personale-)ledelse og strategisk planlægning for virksomheder i forskellige brancher.

Carsten Lundstrøm

Bestyrelsesmedlem

Uddannet civilingeniør (kemi) og har arbejdet 8 år i oliebranchen for Mærsk og siden 2013 arbejdet bl.a. med biomassekraftværker og bio-konverteringer for hhv. BWSC og siden 2015 for Rambøll som konsulent.

Har et bredt teknisk fundament og en stor personlig interesse for den grønne vedvarende energiomstilling.

Charlotte Green

Repræsentant fra Favrskov Kommune

Valgt til bestyrelsen 2018. Bor i Søften.
Overlæge Aarhus Universitetshospital, Akademiuddannelse i bestyrelsesansvar.
Valgt til 3. periode i Favrskov Byråd. Tidligere formand for Teknik- og miljøudvalget. Har stor interesse for det tekniske område.

Bestyrelsens beretninger

Klik for download af pdf'er