Bestyrelsesformand Leif Sørensen Hinnerup Fjernvarme

Leif Sørensen

Formand

Valgt til bestyrelsen i 1991.
Bor i Søften.
Uddannelse i finansiering og bestyrelsesarbejde.
Har arbejdet 42 år i finansieringsinstitut som erhvervsrådgiver.

Næstformand Kim Beyer Hinnerup Fjernvarme

Kim Beyer

Næstformand

Valgt til bestyrelsen i 2005.
Bor i Hinnerup.
Uddannet elektriker, har arbejdet 35 år hos AffaldVarme Aarhus teknik og miljø, hvor han er ansat i varmetransmission.
Arbejdsområder: driftsførelse af pumper, afspærring, kedler og veksleranlæg.
Kravspecifikation af nye anlæg som ovennævnte, med test og indregulering af disse. Scada design, databaser og plc programmering.

Bestyrelsesmedlem Anne Madsen Hinnerup Fjernvarme

Anne Madsen

Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen i 2012.
Bor i Søften.
Uddannet civilingeniør og har i mere end 20 år arbejdet som rådgivende ingeniør indenfor planlægning og implementering af bioenergiprojekter.
Disse erfaringer og kendskab til energi-og fjernvarmebranchen giver mig et godt fundament for at bidrage til at fastholde Hinnerup som et effektivt og konkurrencedygtigt varmeværk.

Bestyrelsesmedlem Poul Erik Nielsen Hinnerup Fjernvarme

Poul Erik Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen i 2018.
Bor i Hinnerup.
Arbejder som erhvervskundechef i et pengeinstitut med rådgiveransvar for drift og finansiering af små og mellemstore erhvervsvirksomheder.
Har mange års erfaring indenfor (personale-)ledelse og strategisk planlægning for virksomheder i forskellige brancher.

Bestyrelsesmedlem Carsten Lundstrøm Hinnerup Fjernvarme

Carsten Lundstrøm

Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen i 2020.
Bor i Hinnerup.
Uddannet civilingeniør (kemi) og har arbejdet otte år i oliebranchen for Mærsk. Jeg har siden 2013 arbejdet med blandt andet biomassekraftværker og bio-konverteringer for henholdsvis BWSC og siden 2015 for Rambøll som konsulent.

Har et bredt teknisk fundament og en stor personlig interesse for den grønne vedvarende energiomstilling.

Repræsentant Favrskov Kommune Charlotte Green Hinnerup Fjernvarme

Charlotte Green

Repræsentant fra Favrskov Kommune

Valgt til bestyrelsen i 2018.
Bor i Søften.
Overlæge Aarhus Universitetshospital, Akademiuddannelse i bestyrelsesansvar.
Valgt til 3. periode i Favrskov Byråd. Tidligere formand for Teknik- og miljøudvalget. Har stor interesse for det tekniske område.

Bo Vahl-Jensen

Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen i 2024.

Bestyrelsens beretninger

Klik for download af pdf'er