Bestyrelsen

Kompetencebeskrivelse

Uddannelse i finansiering og bestyrelsesarbejde.

Arbejdede 42 år i finansieringsinstitut som erhvervsrådgiver.

Leif Sørensen 
Formand

Valgt til bestyrelsen 1991. Bor i Søften

Kim Beyer
Næstformand

Valgt til bestyrelsen 2005. Bor i Hinnerup

Kompetencebeskrivelse

Uddannelse som elektriker, arbejder hos affald varme Aarhus teknik og miljø. 35 år. med ansættelse i varmetransmission.

Arbejdsområder: drift førelse af pumper, afspærring, kedler og veksleranlæg.

Kravspecifikation af nye anlæg som ovennævnte, med test og indregulering af disse.

Scada design, databaser og plc programmering.

Kompetencebeskrivelse

Civilingeniør - maskinteknik, HD i finansiering og kreditvæsen.

Arbejdet 29 år ved Silkeborg Kommunale fjernvarme, med ansvar for dimensionering af ledningsanlæg og centraler, samt for økonomien.

Er pensioneret.

Henning Mørch 
Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen 1990. Bor i Søften

Hans Peter Krupsdahl
Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen 1995. Bor i Hinnerup

Kompetencebeskrivelse

Uddannet registreret revisor.

Arbejdet som sådan i 43 år, heraf 38 år i samme virksomhed.

Har i mange år ydet frivilligt arbejde i sportens verden.

Væsentlige kompetencer er det økonomiske og regnskabsmæssige aspekt af bestyrelsesarbejdet.

Er pensioneret.

Kompetencebeskrivelse

Uddannet civilingeniør og har i mere end 20 år arbejdet som rådgivende ingeniør inden for planlægning og implementering af bioenergiprojekter.

Disse erfaringer og kendskab til energi-og fjernvarmebranchen giver mig et godt fundament for at bidrage til at fastholde Hinnerup som et effektivt og konkurrencedygtigt varmeværk.

Anne Madsen
Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen 2012. Bor i Søften

Poul Erik Nielsen 
Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen 2018. Bor i Hinnerup

Kompetencebeskrivelse

Arbejder som erhvervskundechef i pengeinstitut med rådgiveransvar for drift og finansiering af små og mellemstore erhvervsvirksomheder.

Har mangeårig erfaring inden for (personale-)ledelse og strategisk planlægning for virksomheder i forskellige brancher

Kompentencebeskrivelse

Overlæge Aarhus Universitetshospital, Akademiuddannelse i  bestyrelsesansvar,

Valgt til 3. periode i Favrskov Byråd. Tidligere formand for Teknik- og miljøudvalget. Har stor interesse for det tekniske område.

Charlotte Green
Repræsentant fra 
Favrskov kommune

Valgt til bestyrelsen 2018. Bor i Søften