Hvis du har klaget til os, og du ikke er tilfreds
med svaret/afgørelsen, kan du tage klagen
til Ankenævnet på Energiområdet.