Om os

Hvem Ejer Hinnerup Fjernvarme?

Vi er et forbrugerejet andelsselskab etableret i 1962 og i november 2019 er vi 3.950 andelshavere. Det vil sige, at vi har et fælles om at eje vores varmeproduktionsanlæg og fjernvarmeledninger. Ved hjælp af deleøkonomi har varmeforbrugerne tilsluttet Hinnerup Fjernvarme en billig, stabil og brugervenlig varmeforsyning.

Hvorfor være med i en fælles varmeforsyning?

Vi tager os af produktion og vedligehold, effektivisering af varmeproduktionsanlægget og fjernvarmeledningerne. Så det er lettest mulig for andelshavere og varmeaftagere at få varmt vand i hanen og rumvarme. Endvidere har vi en varmepris der kan konkurrere med individuelle forsyning.

Hvordan produceres varmen

Hinnerup Fjernvarme levere varme produceret med lokale og CO2 neutrale halm og træflis fra østjyske land- og skovbrug. Endvidere aftager vi om sommeren overskudsvarme fra Hammel affaldsforbrænding samt overskudsvarme fra EC-power og Brugsen i Hinnerup.

Er der forsyningssikkerhed og er der tænkt på nær miljøet

Hinnerup Fjernvarme har et opdateret produktionsanlæg, der renser røggassen så vi lever op til de nyeste EU-krav til partikler, NOx og SO2 og CO. Så både det nære miljø og klimaet tages der hensyn til.

 

Som andelshaver i Hinnerup Fjernvarme handler du lokalt og tænker globalt - bogstavelig talt.