Hvem er Hinnerup Fjernvarme?

I januar 2020 er vi 4.530 forbrugere, der modtager fjernvarme fra Hinnerup Fjernvarme.

Vi er et forbrugerejet andelsselskab etableret i 1962, det vil sige, at vi er fælles om at eje vores varmeproduktionsanlæg og fjernvarmeledninger. Ved hjælp af deleøkonomi har varmeforbrugerne tilsluttet Hinnerup Fjernvarme en billig, stabil og grøn varmeforsyning, der garanterer forsyningssikkerhed.

Hvorfor være med i en fælles varmeforsyning?

Vi tager os af produktion og vedligehold, effektivisering af varmeproduktionsanlægget og fjernvarmeledningerne, så det er så nemt og bekvemt for forbrugerne at få varmt vand i hanen og varme i hjemmet. Derudover har vi en varmepris, der kan konkurrere med den individuelle forsyning.

Hvordan produceres varmen?

Hinnerup Fjernvarme leverer varme produceret med lokalt og CO2-neutralt halm og træflis fra det østjyske land- og skovbrug. Om sommeren aftager vi derudover overskudsvarme fra Hammel affaldsforbrænding samt fra virksomhederne EC-power og Brugsen i Hinnerup.

Er der tænkt på nærmiljøet?

Hinnerup Fjernvarme har et opdateret produktionsanlæg, der renser røggassen, så vi lever op til de nyeste EU-krav til partikler, NOx og SO2 og CO. Vi tager derfor hensyn til både det nære miljø og klimaet.

Fjernvarmedeklaration

Se vores fordeling af brændsel og emissioner i fjernvarmedeklarationen (udgivet 02.12.2022).

 

Som andelshaver i Hinnerup Fjernvarme handler du lokalt og tænker globalt – bogstavelig talt.