Om os

Visioner for Hinnerup Fjernvarme
Hinnerup Fjernvarme vil fortsat være et selvstændigt forbrugerejet varmeværk, der har til formål at sikre en stabil varmeforsyning med en lav varmepris. Varmeproduktion skal fortrinsvis ske med CO2 neutrale brændsler, under hensyntagen til forsyningssikkerhed og miljø.

Hinnerup Fjernvarme ønsker at fremtræde som en attraktiv arbejdsplads.

Skulle udviklingen gøre det fordelagtigt for vore forbrugere, er vi åbne for varmeforsyning af nye områder, samt et ligeværdigt samarbejde med andre leverandører af varme.