08. maj 2024

Vi inviterer til generalforsamling

Kom og få indflydelse på driften af dit fjernvarmeværk

 

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 29. maj 2024 kl. 19.30 på Søften kultur- og idrætscenter - SKIC Kvottrupvej 9, Søften.

 

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt.

 

Tilmelding ønskes af hensyn til forplejning. Tilmelding foretages på 86985340 eller info@hinnerupfjernvarme.dk. Senest onsdag den. 22. maj kl. 12.00

Årsrapport 2023 kan findes på hjemmesiden her eller rekvireres ved henvendelse på varmeværket eller info@hinnerupfjernvarme.dk

 

Bestyrelsen