25. apr 2023

Vi inviterer til generalforsamling

Kom og få indflydelse på driften af dit fjernvarmeværk

Vi afholder ordinær generalforsamling i Hinnerup Bibliotek & kulturhus – Uhresalen, Skovvej 18, Hinnerup. 

Onsdag d. 24 maj 2023 kl. 19.30

 

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt.

 

Tilmelding ønskes af hensyn til forplejning. Tilmelding foretages på 86985340 eller info@hinnerupfjernvarme.dk. Senest mandag den. 22. maj kl. 12.00

Årsrapport 2022 kan findes på hjemmesiden her eller rekvireres ved henvendelse på varmeværket eller info@hinnerupfjernvarme.dk

 

Bestyrelsen