Tak for i år

Året er ved at gå på hæld. Nu er det tid til at lade julefreden sænke sig og reflektere over det år, der er gået:

 

I løbet af sommeren fik vi godkendt et fjernvarmeprojekt omkring fjernvarmeforsyning af Grundfør, som vi siden har arbejdet ihærdigt på. 

Her i efteråret fik vi afsluttet fjernvarme udrulningen i Foldby. Vi er meget glade og stolte over den store tilslutningen til fjernvarme i området. 

Vi har sideløbende med disse to projekter lavet rigtig mange tilkoblinger af nye forbrugere. Samlet set er der 434 nye forbrugere, der har fået fjernvarme og dermed blevet medejere af vores fælles fjernvarmeværk. Vi byder alle velkommen. 

Der er flere nye forbrugere, som stadig venter på at få installeret fjernvarmestikket. Det har ikke været muligt at nå alle, men vi fortsætter naturligvis efter nytår.

2023 bliver et spændende år, hvor vi fortsat skal arbejde på fjernvarmeprojektet i Grundfør, og vi starter på undersøge interessen for fjernvarme omkring industriområdet i Søften. 

Derudover har vi glædeligt nyt i medarbejderstaben, som vi i starten af det nye år vil meddele mere om. 

Fra Hinnerup Fjernvarme -  medarbejdere og bestyrelse - vil vi gerne ønske jer alle en god jul og et godt nytår.