30. sep 2022

Varsling af prisforhøjelse

Vi har nu lavet budgetoplæg for varmeåret 2023.

Budgettet gælder fra 1/1 – 31/12, så prisen på din varme stiger først fra nytår. 

Prisstigningen bliver 13,5% for et gennemsnitshus på 130 m2, med forbrug pr. år på 18,1 MWh.

Det svarer til en stigning på 1.610 kr./år. Så den samlede varmeregning ender på ca. 12.150 kr./år

Sammenlignet med øvrige varmeværker i Danmark ligger vi i Hinnerup stadig et godt stykke under gennemsnittet.

Prisstigningen er nødvendigt fordi vi ser stigende omkostninger til indkøb af halm og flis, som er vores primære brændsel.

Ligeledes er elprisen steget betragteligt og forventningerne til 2023 er, at de forsat vil ligge højt, men vil falde i løbet af året.

De generelle stigninger vi ser i samfundet, vil også få en lille indflydelse på vores pris på produktion og distribution af varme.

Måske er det værd at bemærke, at varmeprisen ikke er ændret de seneste 5 år, men nu kan vi desværre ikke holde den fast længere.

 

Med venlig hilsen

Hinnerup Fjernvarme